an image

 

U našem prodajnom programu kotrljajućih ležaja između ostalog možete pronaći i: Linearne ležaje, jednosmerne kuglične ležaje, jednosmerne igličaste ležaje, zglobne glave, ležajne jedinice, potporne valjke, krivuljne valjke, aksijalne cilindrično valjkaste ležaje, aksijalne igličaste vence...

 

JEDNOREDNI KUGLIČNI LEŽAJI

DVOREDNI KUGLIČNI SAMOUDESIVI LEŽAJI

JEDNOREDNI LEŽAJI SA KOSIM DODIROM

 

CILINDRIČNO

VALJKASTI LEŽAJI

IGLIČASTI LEŽAJI

KONUSNOVALJKASTI LEŽAJI

SAMOUDESIVI VALJKASTI LEŽAJI

AKSIJALNI LEŽAJI

 

 

ZGLOBNI LEŽAJI

ZGLOBNE GLAVE