an image

 

Univerzal komerc d.o.o. punih 20 godina proizvodi razne elemente od gume, silikona i vitona, koji imaju široku primenu u našoj industriji i poljoprivredi,a jedan deo naše proizvodnje namenjen je izvozu u EU.